TSK ŞERİT ROZET YÖNERGESİ

TSK Şerit Rozet Yönergesi
 

Başarı Şerit Rozetleri ve Anlamları

 

Üstün Cesaret ve Feragat

 
              
 •  

Türkiye Cumhuriyetinin bekasına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin harp gücüne, harp potansiyeline yönelen sabotaj ve hareketlerin üstün bir cesaret ve feragatla önlenmesini sağlayanlara,

Yangın, deprem, su baskını gibi her türlü tabii afetler ile büyük tehlike arz eden olaylarda hayatlarını tehlikeye atarak felaketin önlenmesinde büyük yararlılık gösterenlere, personelin veya vatandaşların hayatını kurtaranlara, cesaret ve feragat ile sevk ve idare ettiği birliklerin bu olaylarda uygun kullanılmasını veya yararlı hizmetler yapmasını sağlayanlara,

Yurt içi ve yurt dışında; muharebe harekâtı, asayişi temin, mülki ve adli görevler, özel harekât, iç güvenlik harekâtı ve barışı koruma harekâtında, vazifenin ifası için üstün başarı gösteren ve bu tür görevlerde hayatını tehlikeye atarak verilen görevin yerine getirilmesini diğer personele örnek olacak derecede üstün bir cesaret ve feragatle sağlayanlara Genelkurmay Başkanlığınca, erbaş ve erlere Kuvvet Komutanlıklarınca veya yetkili kılacakları Komutanlıklarca verilir.

 

Üstün Birlik Yetiştirme


             

 •  

Birliğini; disiplin, eğitim, atış, spor, idari ve lojistik, emniyet ve asayiş hizmetleri yönünden tümü ile üstün bir seviyeye çıkaran, atış ve sporda Kuvvet Komutanlıklarının kendi yönergelerinde belirtilen baraj yüzdelerini aşarak birliğinin harekata hazırlık derecesini en üstün seviyeye ulaştıran ve;

(I) Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığınca yapılan denetlemelerde 1000 üzerinden; genel denetlemeden 850, harekata hazırlık denetlemesinden 800 puan ve üzerinde,

(II) Deniz Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığınca yapılan denetlemelerde 100 üzerinden 95 puan ve üzerinde,

(III) Hava Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığınca yapılan denetlemelerde 100 üzerinden 95 puan ve üzerinde,

Eğitim yılı içerisinde Kuvvet Komutanlıkları Denetleme ve Değerlendirme Başkanlıklarınca planlı denetlemeye tabi tutulmayan/tutulmayacak birliklerde; ana ast komutanlıklarınca yapılan denetlemelerde yukarıda belirtilmiş puan ve üzerinde not alan birlik komutanlarına denetlemeyi yapan komutanlık tarafından yapılacak teklif üzerine,

Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı ve ana ast birlik denetleme heyetlerince denetlenmeyen İç Güvenlik Birliklerinde, ana ast birlik komutanlıklarınca yapılan durum tespitleri ve komutanlık değerlendirmeleri sonucunda zamana bağlı kalmaksızın ana ast birlik komutanlıkları tarafından yapılacak teklif üzerine verilir.

 

Harekat Başarı


                          

 •  
  Yurt içi ve yurt dışında; muharebe harekâtı, asayişi temin, özel harekât, terörizmle mücadele harekâtı, barışı koruma harekâtı ve arama kurtarma görevlerinin, planlama veya icrasında üstün başarıları görülen personel ile harp oyunları, ordu veya kolordu plan tatbikatı ve müşterek tatbikatların planlama veya icrasında üstün başarıları görülen personele verilir.
 •  

Atış Başarı

            

 

Birlik kadrosunda bulunan hafif ve/veya ağır silahlarla; Kuvvet Komutanlıkları birlik denetleme ve değerlendirme heyetlerince yaptırılan denetlemeler ile atışlı tatbikatlarda atış hakemleri tarafından belirlenen puan seviyesinin %95 ve üzerinde (K.K.K.lığı %90) başarı elde eden, birlik (Gemi ve uçak dahil) komutanları ile atışlarda başarıya doğrudan katkısı olduğu birlik (Gemi ve uçak dahil) komutanlarınca değerlendirilen atış organizasyonunda görevli atış personeline,

TSK bünyesinde asgari Ordu Komutanlığı (Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığında eşidi) seviyesinde yapılan atış yarışmalarında, ferdi değerlendirmede ilk üç dereceye giren personele, takım değerlendirmesinde ise katılımcı takım sayısı en az 4 ise sadece birinci takım personeline, takım sayısı 5-6-7-8 olduğu takdirde ilk 2’ye, 9 ve üstü olduğu takdirde ilk 3’e giren takım personeline,

Ulusal ve uluslararası atış yarışmalarında takım veya ferdi olarak ilk üç dereceye giren personele,

Yurt içi ve yurt dışında, muharebe harekâtı, terörizmle mücadele harekâtı ve barışı koruma harekâtlarına bilfiil katılarak görevin başarılmasına atışlarıyla somut katkısı bulunan personele verilir.

 

İdari ve Lojistik Başarı


           

 

Birlik, karargâh ve kurumların lojistik hizmetleri (ikmal, bakım, ulaştırma, istihkâm, inşaat, tahliye, sıhhiye, veteriner, gemi inşa/onarım ) kapsamında;

Birliklerde mevcut araç ve gereçleri, silah ve mühimmatı, kolaylık tesislerini, sorumlu olduğu her türlü tesisi, bakım, tertip, düzen, kullanma kolaylığı ve faal halde bulundurulması konularında üstün bir seviyeye getirenlere; çalışmaları ile devlet malının kullanılmasında önemli tasarruf sağlayanlara; Lojistik açıdan yararlı yenilikler ortaya koyan personelden sıralı sicil amirlerince son bir yıl içinde en az iki takdir almış olanlara,

Karargâh ve kurumlarda görevi ile ilgili hususlarda;

Her türlü görevi büyük bir başarı ve titizlikle yerine getirenlere; Yürütülen faaliyetlerin başarısına önemli katkısı olanlara; Görev yaptığı ortamda birlik ve beraberlik duygularını geliştirenlere; Faaliyetlerin kontrol ve koordinesinde aksaklığa meydan vermeyecek şekilde dikkatli, titiz, istekli çalışmalarda bulunan ve örnek teşkil edenlere; Yaptığı ve planladığı faaliyetlerle tasarruf sağlayan ve yararlı yenilikler ortaya koyanlardan sıralı sicil amirlerince son bir yıl içinde en az iki takdir almış olanlara verilir.

 

Üstün Başarı Kıdemi


    
    

 

926 Sayılı TSK Personel Kanununa göre üstün başarı kıdemi alanlara Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarınca verilir.

 

Eğitim ve Öğretim Başarı


    
        

 

Kıtalarda birliğini eğitim ve spor konularında üstün bir seviyeye getirdiği tespit edilen personele,

TSK bünyesinde bulunan birlik, okul ve kurumlarda verilen eğitim ve öğretimde veya buralarda açılan kurslarda öğrenci/kursiyerlerini üstün bir seviyeye getirdiği tespit edilen personele,

300 saat ve daha fazla uçuş öğretmenliği ve kadrolu olarak 300 saat ve daha fazla fiili dalış öğretmenliği yapanlara,

Birlik, karargah ve kurumlarda eğitim ve öğretim ile ilgili faaliyetleri yürüten kadrolarda başarıyla görev yapan personele verilir.

 

Muharebe Harekatı


Muharebe, askeri operasyon, özel harekât ve terörizmle mücadele harekâtına bilfiil iştirak ederek görevin başarılmasına katkıda bulunanlara,

Hudut güvenliği kapsamında hakiki Alarm Reaksiyon ve Harekat görevlerinde (Muharebe Hava Devriyesi, Terörizmle Mücadele Harekatı vb.) 50 saat ve/veya 25 sorti ve üzeri uçuşu olan personele verilir. Personelin başarılı olduğu değerlendirilen yerdeki birlik komutanı tarafından teklif düzenlenir, daha sonraki görev yaptığı birlik komutanları tarafından geçmişe dönük düzenlenemez.

 

Öğrenim Başarı


    
        

 

Harp Akademileri (Kara Harp Akademisi, Deniz Harp Akademisi, Hava Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi, ayrı ayrı), Harp Okulları, GATA, Askeri Liseler, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Astsubay Hazırlama Okulları ile Uzman Jandarma Okulunu ve bu akademi/okulların yurtdışındaki eşdeğerleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri nam ve hesabına öğrenim gördükleri fakülteleri (sadece lisans eğitimi) ve TSK bağlısı enstitülerde kuvvet nam ve hesabına gördükleri lisansüstü eğitimleri asker/sivil bütün mezunlar arasında ilk üç derece ile bitirenlere,

Yurt içinde ve yurt dışındaki yüz yüze eğitim safhası toplamı 16 hafta ve daha uzun süreli olan kurs/okul/eğitimlerden (sınıf okulları, SUTASAK, KOMKARSU, AÜKHE ve ASTTASAK);

(I) Kursa/okula başlangıç mevcudu 10 (10 dâhil) ile 49 arasında (49 dâhil) olanları birinci bitirenlere,

(II) Kursa/okula başlangıç 50 (50 dâhil) ile 99 (99 dâhil) arasında olanları birinci ve ikinci bitirenlere,

(III) Kursa/okula başlangıç mevcudu 100 (100 dâhil) ve daha fazla olanları birinci, ikinci ve üçüncü bitirenlere verilir.

 

Spor Başarı


    
        

 

Ulusal ve uluslararası spor yarışmalarında takım veya ferdi olarak ilk üç dereceye giren personele, takım koordinatörü olan komutanlığın hazırladığı listeye istinaden Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıklarınca verilir.

 

ESYE / GBE Başarı


    
 

Hava Kuvvetleri mensubu astsubaylardan Ehliyet Seviyesi Yükseltme Eğitimini (ESYE) başarı ile tamamlayarak 7 ehliyet seviyesine (tam ehil) yükselen personelin % 10’una (%95 ve üzeri not ortalaması olanlar/sayının fazla olması durumunda başarı sıralamasına göre), Deniz Kuvvetleri mensubu Uçak Bakım Sınıfı astsubaylardan Görev Başı Eğitimini (GBE) başarı ile tamamlayarak 3 ehliyet seviyesine (tam ehil) yükselen personelin % 10’una (%95 ve üzeri not ortalaması olanlar/sayının fazla olması durumunda başarı sıralamasına göre) verilir.

 

Övünç Şerit Rozetleri ve Anlamları

Mezuniyet ve Subaylığa Nasıp


    
    

 

Kara Harp Okulu mezunu subaylara 1.Şekil, Deniz Harp Okulu mezunu subaylara 2.Şekil ve Hava Harp Okulu mezunu subaylara 3.Şekilde yer alan şerit rozetleri verilir, mezuniyet töreninden itibaren takılır.

Gülhane Askeri Tıp Akademisinden mezun olan subaylara verilir, mezuniyet töreninden itibaren takılır.

Fakülte ve Yüksek Okullardan mezun olan subaylara verilir, nasıp tarihinden itibaren şerit rozet takılır.

Üniversite kaynağından subaylığa nasıp edilenler sınıf okullarına katılmayı müteakip şerit rozeti takarlar.

Astsubaylıktan subaylığa geçenler, subaylığa nasıp tarihinden itibaren şerit rozeti takarlar.

Mesleki İhtisas    

 

Yurtiçinde veya dışında askeri alanda sınıfı ve mesleği ile ilgili askeri akademi ve öğretim kurumlarında ihtisas eğitimi görenlerce (Sınıf Okulları ihtisas kursları hariç) 1.Şekildeki şerit rozet takılır.

Harp Akademileri Komutanlığında verilen, Silahlı Kuvvetler Akademisi Öğrenimini başarı ile tamamlayan personel tarafından 2.Şekildeki şerit rozet, öğrenimin bitiminden itibaren takılır.
 

Yurt içinde veya dışında bilimsel alanda sınıfı ve mesleği ile ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından öğrenim kıdemi verilen lisansüstü dallarında askeri akademi, üniversite ve sivil öğretim kuruluşlarında ihtisas veya mastır yapanlarca bu şerit rozet takılır.
 

Harp Akademileri Komutanlığında verilen Komutanlık ve Karargah Subaylığı Öğrenimini başarı ile tamamlayan personel tarafından bu şerit rozet, kursun bitiminden itibaren takılır.
 

 TSK Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitim Merkezi(AÜKHEM) K.lığınca verilen Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitimini başarıyla tamamlayan personel tarafından bu şerit rozet, kursun bitiminden itibaren takılır.

 

Malul Gazi

 

TSK mensuplarından Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede, her çeşit düşman ve terörist silahların tesiri ile harp bölgesindeki harekât ve hizmetler sırasında veya bu harekât ve hizmetlerin sebep ve tesiri ile yaralanarak malulen emekli hakkına sahip olan ve tedavileri sonucunda engelliliği rapor ile kesinleşen, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca kendisine vazife malulü aylığı bağlanan ancak emekli olmayarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve devam eden personele; asgari Tuğgeneral/Tuğamiral rütbesinde amir onayı ile bu şerit rozet verilir.
 

Yeni Buluşlar

Silahlı Kuvvetlere, silah, araç, gereç ve bunun gibi alanlarda yeni buluşlar yapanlara; Belirli bir konuda bilimsel nitelikli (Gnkur.Bşk.lığınca kabul gören bir bilim kurulunda onaylanan veya birinci sınıf bilimsel yayınlarda yayımlanan) özgün bir bilgi üreterek geçerliliği denenmiş yenilikler meydana getirilmesini sağlayanlara, mevcudu daha gelişmiş bir hale getirerek sürat, kolaylık ya da tasarruf sağlayıcı buluşlarda bulunanlara; MSB, Kuvvet K.lıkları veya daha üst seviyede yapılan yeni buluşlarla ilgili yarışmalarda, ilk üç dereceye giren personele Genelkurmay Başkanlığı tarafından bu şerit rozet verilir.
 

Eser Yazma

Mesleki, ilmi, fenni, tıbbi ve benzeri alanlardaki eserinin Silahlı Kuvvetlere yayınlanması Gnkur.Bşk.lığınca uygun görülenlere Gnkur.Bşk.lığınca verilir.

Askeri eğitim ve öğretim kurumlarında ders veren TSK mensuplarına, hazırladıkları ders kitapları akademik kurul kararı veya Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Eğitim Komutanlıkları tarafından oluşturulacak kurul kararları ile ders kitabı olarak okutulması uygun bulunan personel ile Social Citation İndex (SSCI) veya Science Citation İndex (SCI)’de adı geçen dergilerde iki veya daha fazla makalesi yayımlanan personele (yazarın ilk isim olması şartıyla), bu şerit rozet verilir.

Akademik Ünvan    
     

 

Yurt içinde veya dışında bilimsel alanda sınıfı ve mesleği ile ilgili askeri akademi, üniversite ve sivil öğretim kuruluşlarında doktora eğitimini tamamlayan personel tarafından 1.Şekil; Doçent olanlar tarafından 2.Şekil; Profesör olan personel tarafından 3.Şekildeki şerit rozet takılır. Bu rozetlerden sadece en son hak edilen takılır.
 

Mezuniyet ve Astsubaylığa Nasıp    
    

 

K.K.K.lığı ve J.Gn.K.lığı mensubu astsubaylar tarafından 1.Şekil, Dz.K.K.lığı ve S.G.K.lığı mensubu astsubaylar tarafından 2.Şekil, Hv.K.K.lığı mensubu astsubaylar tarafından ise 3.Şekildeki şerit rozet takılır.
 

Uzman Jandarmalığa Nasıp

Uzman Jandarma Okulu/Uzman Jandarma Öğrenci Alay Komutanlığından mezun olan Uzman Jandarmalar tarafından, bu şerit rozet mezuniyet töreninden itibaren takılır.
 

Muharebe Yaralısı

Herhangi bir harekâta bilfiil iştirak ederek düşman veya terörist etkisi ile (intikal, idari hizmet, kaza olayları hariç) şahsi kusuru olmadan yaralanan, fakat malullük sıfatı kazanmayan personele asgari Tuğgeneral rütbesindeki amir onayı ile bu şerit rozet ve beratı verilir. Düzenlenecek çizelgeye personelin sağlık raporu ve kusuru olmadığına dair tespit tutanağı eklenir. Malul Gazi Şerit Rozeti tevcih edilen personel bu şerit rozeti alamaz.
 

Bölük/ Batarya/ Askerlik Şubesi/ Gemi Bölüm Kıdemli Astsubayı

Taktik ve idari birlikler ile Bl./Bt./As.Ş./Gemi Blm.Kd.Asb.lığı ve eşidi görevlerine atanan personele bu şerit rozet verilir.
 

Komutanlık Şerit Rozetleri ve Anlamları


    
               

    

 

Bölük komutanı dengi kadrolarda çalışanlara TK010, Tabur komutanı dengi kadrolarda çalışanlara TK010 ve Alay komutanı dengi kadrolarda çalışanlara TK100, daha önce bölük komutanı dengi kadroda çalışıp tabur komutanı olanlar TK011, alay komutanı olanlar TK101 ve daha önce tabur komutanı dengi kadroda çalışıp alay komutanı olanlar TK110, daha önce hem bölük hem de tabut komutanı dengi kadrolarda çalışıp alay komutanı olanlar TK111 kodlu rozetleri takarlar.

Tabur ve alay komutanlığı için 3 yıl hizmet süresine bir yıldız, 5 yıl hizmet süresine iki yıldız ilave edilir. (Örnek TK531: daha önce bölük komutanlığı yapmış, sonra 3 yıl tabur komutanlığı yapmış ve 5 yıl alay komutanlığı yapmış.)

Bu rozetlerden sadece biri takılır. Tugay, tümen, kolordu, ordu ve kuvvet komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı rozetleri de bu rozetlerin devamıdır. Bu nedenle, biri hak edildiğinde diğerleri çıkarılır. Komutanlık rozetlerinden en son alınan her zaman üniformada bulunur.                      

 

Tugay TK601, Tümen TK602, Kolordu TK603, Ordu TK604 ve Kuvvet Komutanı TK700 kodlu rozetleri takarlar. Genelkurmay Başkanı TK800 kodlu rozeti takar.

Bu rozetlerden sadece en son hak edilen takılır.
 

Deniz Kuvvetleri Yüzer Birlik Komutanlığı

 

Deniz Kuvvetleri yüzer birliklerde gemi komutanı olanlar TKD10, 

 •    
 •  

grup komutanı olanlar TKD21, komodor olanlar TKD22 kodlu rozetleri takarlar, grup ve komodor rozetlerinden en son hak edilen takılır diğeri çıkarılır. Gemi komutanı rozeti her zaman takılı kalır.

 •     
 •  

Başçarkçılar TKD31 ve filo başçarkçıları TKD32 kodlu rozetleri takarlar.
 

Sahil Güvenlik Komutanlığı

 •          
 •  

Sahil Güvenlik Komutanlığında grup komutanlığı yapanlar TKS11, bölge komutanlığı yapanlar TKS12, Sahil Güvenlik Komutanı olanlar TKS00 kodlu rozetleri takarlar, bu rozetlerden sadece biri takılır.
 

Hizmet Şerit Rozetleri ve Anlamları

Komando    

 

(a) Kuvvet K.lıkları ve J.Gn.K.lığınca belirlenecek Komando/Dağ Komando birlikleri, SAT, SAS SAT ve Amfibi Deniz Piyade Tugay K.lığı birliklerinde asgari iki yıl başarı ile görev yapan personele (Sb., Astsb., Uzm.J., Uzm.Erb.) asgari Tuğgeneral/Tuğamiral rütbesinde amir (General/Amiraller için Ordu/Kolordu K.) (Deniz ve Havada eşidi) onayı ile TH010 kodlu şerit rozet verilir.

(b) Komando İhtisas Kursunu veya yurt dışında eşidi bir kursu başarıyla bitiren, iki yıl ve daha fazla süreyle başarılı şekilde komando birlik komutanlığı (asgari kol komutanlığı ve eşidi) yapan personele (Sb., Asb.,) asgari Tuğgeneral/Tuğamiral rütbesinde amir, General/Amiraller için Ordu/Kolordu K. (Deniz ve Havada eşidi) onayı ile TH011 kodlu şerit rozet verilir. Bu şerit rozeti hak edenler TH010 kodlu rozeti takamazlar. Bu iki rozet personelin görev süresini tamamladığı birlik tarafından düzenlenir, daha sonraki görev yaptığı birlik komutanları tarafından düzenlenemez.
 

Yurt Dışı Sürekli Görev

 •     
 •  

Bahse konu personelden, NATO kadrolarında görev yapanlarca TH020


              

 

Asgari iki yıl süreli yurt dışı sürekli göreve atanan ve görevini başarı ile tamamlayan personele Gnkur.Bşk.lığınca verilir. Görevi başarı ile tamamlayan personel isim listeleri, her yıl yurda dönüşü müteakip 30 EYLÜL tarihine kadar, personelin yurt dışı görevindeyken sicil bağlantısı olan Gnkur. “J” Bşk.lıklarınca Gnkur.Per.Bşk.lığına gönderilir. , ATAŞE kadrolarında görev yapanlarca (ATAŞE Yrd., İkmal ve Sağlık Ataşeleri dahil) TH030 ve diğer yurt dışı sürekli görev kadrolarına (BM., irtibat heyetlerinde görev yapan İrt.Sb./Asb.ları, Mübadele v.b.) atananlarca TH040 kodlu şerit rozet takılır. Yurt Dışı Sürekli Göreve ikinci kez giden personel tarafından görevine uygun olan TH021, TH031, TH041 kodlu şerit rozetler takılır. Yurt dışına birlik halinde veya münferit görevlendirmelerde bu birliğe ait kadrolarda görev yapanlar ile eğitim için görevlendirilen personel tarafından bu rozetler takılmaz. Yurt dışı görevi esnasında; hizmet yerinde başarısızlığı, temsil yetersizliğinin tespit edilmesi ya da yurt dışı göreve seçilmemesini gerektiren bir durumu ortaya çıkan personele verilmez.
 

Yurt Dışı Geçici Görev


 

Yurt dışında kesintisiz olarak asgari üç ay ve toplamda altı ay süreyle görev yapan personele bir defaya mahsus olmak üzere Yurt Dışı Geçici Görev Şerit Rozeti verilir. Asgari altı aylık görevi tamamlayan personele (kadro kapanışı, kadro değişimi veya ulaşım problemi gibi zarurî sebeplerle 30 güne kadar erken dönmek zorunda kalan personel de dahil) yurt dışı geçici görevden dönmesini müteakip, asgari Tuğgeneral/Tuğamiral rütbesinde amirin onayı ile TH051 kodlu şerit rozet verilir.
 

Terörizmle Mücadele


        

 

Kuvvet K.lıkları, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ve Gnkur.Öz.Kuv.K.lığı tarafından belirlenecek terörizmle mücadele görevi alan birliklerde toplamda en az bir yıl süreyle disiplinli ve başarılı bir şekilde görev yapan personele, asgari Tuğgeneral/Tuğamiral rütbesinde amirin onayı ile verilir. TH061 kodlu şerit rozet beş yıla kadar görev yapanlar için bir yıldızlı, 6 yıl ve daha fazla görev yapanlar için iki yıldızlı TH062 kodlu şerit rozet kullanılır.
 

Kıbrıs Görevi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki görevlerini başarılı bir şekilde tamamlayan, başarısızlığı ve disiplinsizliği görülmeyen, bir yıl veya üzerinde görev yapan personele KKTC Görev Şerit Rozeti verilir. Asgari Tuğgeneral rütbesinde amir, generaller için Ordu/Kolordu K. onayı ile verilir.
 

Hudut Görevi

Hudut birliklerindeki görevlerini başarılı bir şekilde tamamlayan, başarısızlığı ve disiplinsizliği görülmeyen, bir yıl ve üzerinde görev yapan personele Hudut Şerit Rozeti TH080 verilir. Asgari Tuğgeneral rütbesinde amir (S.G.K.lığı bağlısı yüzer birlikler için Bölge K. tarafından), Generaller için Ordu/Kolordu K. (Deniz ve Havada eşidi) onayı ile verilir.
 

Deniz Görevi


        

 

Dz.K.K.lığına ve Sahil Güvenlik K.lığına ait yüzer birliklerde fiilen 4-8 yıl(TH091), 9-12 yıl (TH092), 13 yıl üstü (TH093) süreyle görev yapmış/yapan personelce takılır. Yüzer birliklerde görev yapan personel belirtilen hizmet sürelerini doldurmasından itibaren Deniz Görevi Şerit Rozetini takar. Deniz Görevi Şerit Rozetleri belirtilen hizmet sürelerini dolduran personele asgari komodor (Sahil Güvenlik K.lığı personeli için asgari bölge komutanı) ve eşidi amir onayı ile verilir.
 

Denizaltı Görevi        

 
 

Dz.K.K.lığına ait denizaltılarda görev yapan personelden 3000(TH101)- 6000(TH102)- 9000(TH103) saat dalış yapan personelce takılır. Dalış Şerit Rozetleri belirtilen dalış sürelerini dolduran personele yıllık dalış çizelgesine istinaden verilir.

Özel Kuvvetler


                

 
 

(a) Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadroları dışındaki kadrolarda asgari dört yıl başarı ile görev yapan personele TH110 kodlu şerit rozet verilir. Şerit Rozet üzerindeki sembol, oksitli sarı metalden kabartma “Özel Kuvvetler Brövesi”dir.

(b) Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarında asgari dört yıl başarı ile görev yapan personele TH120 verilir. Bu şerit rozeti hak edenler TH110 kodlu şerit rozeti takamazlar.

(c) Özel Kuvvetler Kursunu veya Özel Kuvvetler İhtisas Kursunu veya Komando İhtisas Kursunu veya yurt dışında bu kursların eşidi bir kursu başarıyla bitiren, 4 yıla kadar başarılı şekilde Genelkurmay Özel Kuvvetler K.lığı bünyesinde Özel Kuvvet görevlerini ifa eden birliklerde birlik komutanlığı (Asgari Tim Komutanlığı/Tim Komutan Yardımcılığı) yapan personelden [Özel Kuvvetler Kursunu veya Özel Kuvvetler İhtisas Kursunu veya Komando İhtisas Kursunu görmüş olma şartı aranmaksızın; Genelkurmay Özel Kuvvetler Özel Hava Alay Komutanlığı bağlı birliklerinde belirtilen sürede başarılı şekilde birlik komutanlığı (Asgari Bl./Kol Komutanlığı) yapan uçucu personel dahil] Sb., Astsb. ve Uzm.Erb.lara TH130 kodlu şerit rozet verilir.

(ç) TH130 kodlu şerit rozeti takanlardan, 4-6 yıla kadar görevlerini başarıyla icra edenlere TH131, 6 yıldan fazla icra edenlere TH132 kodlu şerit rozet verilir.

(d) TH13 ile başlayan şerit rozetlerden en son hak edilen takılır.
 

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı

(a) Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini başarı ile temsil ederek T.C. Cumhurbaşkanlığının muhafızlık hizmetlerini ve devlet törenlerinin tamamını icra eden ve icra edilen faaliyetlerde görev alan personele verilir.

(b) Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığınca belirlenecek en az bir yıl süreyle disiplinli ve başarılı bir şekilde görev yapan personele (Sb.,Asb., Uzm.Erb.) Gnkur.II’nci Bşk.onayı ile verilir.
 

Akrotim           

 
 

(a) 134’üncü Akrotim Filo Komutanlığında akrotim eğitimini tamamlayan uçucu personele, TH151 kodlu bir yıldızlı şerit rozet verilir.

(b) 134’üncü Akrotim Filo Komutanlığında solo pozisyonunda uçan akrotim pilotlarına, TH152 kodlu iki yıldızlı şerit rozet verilir.

(c) 134’üncü Akrotim Filo Komutanlığında lider pozisyonunda uçan akrotim pilotlarına, TH153 kodlu üç yıldızlı şerit rozet verilir.

(ç) 134’üncü Akrotim Filo Hat Bakım Komutanlığındaki bakım ve basın halkla ilişkiler personeline, Şekil-50ç’de yer alan Akrotim Şerit Rozeti verilir.

(d) Bu şerit rozetlerden sadece bir tanesi (Hak edilen en üst dereceli) takılır.
 

Solotürk     

 

(a) SOLOTÜRK Kol Komutanlığında Gösteri Pilotu Eğitimini tamamlayan Uçucu Personele, TH161 kodlu bir yıldızlı şerit rozet verilir.

(b) SOLOTÜRK Kol Komutanlığına seçilen Basın Halkla İlişkiler ve Bakım Personeline, TH160 kodlu şerit rozet verilir.

Yüksek Yargı      

 

Yüksek Yargı Hizmeti Şerit Rozeti, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Askeri Yargıtay Başkanlığı kadrolarında görev yapan üyeler ile buralarda göreve başlayan rütbeli diğer personelin bu kadrolarda yürüttükleri başarılı hizmetlerinin bir göstergesi olarak takılan bir rozettir.

(I) Her iki yüksek mahkemenin üyelerine Cumhurbaşkanınca seçilmelerini müteakip Resmi Gazetede yayımlanan atama kararnamelerine istinaden; göreve başlamalarıyla birlikte TH170 kodlu şerit rozet,

(II) Her iki yüksek mahkeme kadrolarına raportör ve savcı olarak atanan askeri hakim sınıfı subaylara, görevlerine başladıktan sonra en az bir yıl görev yapmaları şartıyla TH171 kodlu şerit rozet,

(III) Yine her iki Yüksek Mahkeme kadrolarına atanan rütbeli diğer personele ise göreve başlamalarıyla birlikte en az iki yıl görev yapmaları şartıyla TH171 kodlu şerit rozet verilir.
 

ASAL Bölge Başkanı ve Askerlik Şubesi Başkanı ile ASAL Teşkilatı                   

                

 

(a) ASAL teşkilatında en az 3 yıl görev yapan subay ve astsubaylara TH180 kodlu şerit rozeti verilir.

(b) Askerlik Şubesi Başkanı olarak 10 yıla kadar görev yapan subay ve astsubaylara TH181, 11 ila 15 yıl arası görev yapan subay ve astsubaylara TH182, 16 yıl ve üzeri görev yapan subay ve astsubaylara TH183 kodlu şerit rozet verilir.

(c) Daha önce Askerlik Şubesi Başkanlığı yapmayan ve ASAL Bölge Başkanlığı görevine atanan personele TH190, daha önce 5 yıla kadar Askerlik Şubesi Başkanlığı yapan ve ASAL Bölge Başkanlığı görevine atanan personele TH191, daha önce 6 ila 10 yıl arası Askerlik Şubesi Başkanlığı yapan ve ASAL Bölge Başkanlığı görevine atanan personele TH192, daha önce 11 ila 15 yıl arası Askerlik Şubesi Başkanlığı yapan ve ASAL Bölge Başkanlığı görevine atanan personele TH193 kodlu şerit rozet verilir.

(ç) Yukarıda belirtilen şerit rozetlerden sadece bir tanesi (Hak edilen en üst dereceli) takılır.

Diğer Özellikler
Stok KoduTSK
MarkaSEYHAN
Stok DurumuVar

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.